બફાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બફાઈ જવું

  • 1

    કંઈને સાટે કંઈ કહેવાઈ જવાથી ઘાટ બગડી જવો.