બંબેબંબ ઠોકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંબેબંબ ઠોકવું

  • 1

    ડિંગ માર્યા કરવી; ગપ ચલાવવી.