બેબોલ કહેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેબોલ કહેવા

  • 1

    થોડુંક કહેવું.

  • 2

    શિખામણ રૂપે કંઈક કહેવું.