બૂમ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂમ પડવી

  • 1

    પોકાર થવો.

  • 2

    ધા નાખતો અવાજ થવો.