ગુજરાતી

માં બરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બર1બરુ2બૈરું3બૂરું4બૂરું5

બર1

પુંલિંગ

 • 1

  પનો.

 • 2

  જાત.

 • 3

  માલ.

ગુજરાતી

માં બરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બર1બરુ2બૈરું3બૂરું4બૂરું5

બરુ2

પુંલિંગ

 • 1

  નેતરની જાતનું ઘાસ.

ગુજરાતી

માં બરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બર1બરુ2બૈરું3બૂરું4બૂરું5

બૈરું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બૈરી (બૈરું કરવું).

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પ્રમાણે.

 • 2

  પર; ઉપર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નેતરની જાતનું ઘાસ.

મૂળ

दे. बरुअ

વિશેષણ

 • 1

  સફ્ળ; પૂરતું.

 • 2

  જોઈતું; યોગ્ય.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં બરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બર1બરુ2બૈરું3બૂરું4બૂરું5

બૂરું4

વિશેષણ

 • 1

  ખરાબ.

મૂળ

સર૰ हिं., म. बुरा

ગુજરાતી

માં બરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બર1બરુ2બૈરું3બૂરું4બૂરું5

બૂરું5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ધોયેલી ઝીણી ખાંડ.

 • 2

  જુવારના દાણા પરનું ફોતરું.

મૂળ

સર૰ हिं. बूरा; फा. बूरह પરથી ?