બ્રેઇલપાટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રેઇલપાટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રેઇલ પદ્ધતિ પ્રમાણે લખવા માટેની એક ખાસ પાટી.