બુરખો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુરખો નાખવો

  • 1

    બુરખો ઓઢવો.