બુરખો પહેરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુરખો પહેરવો

  • 1

    બુરખો ઓઢવો.