બરડો ભારે થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરડો ભારે થવો

  • 1

    માર ખાવાનાં લક્ષણ બતાવવાં.