બરતરફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરતરફી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નોકરી ઉપરથી રુખસદ મળવી તે.