બરદાશ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરદાશ કરવી

  • 1

    સંભાળ લેવી; સેવા ચાકરી કરવી.

  • 2

    નભાવી લેવું; ખમી લેવું ઉદા૰ 'ભૂલની બરદાસ્ત કરવી.