બરદાશ રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરદાશ રાખવી

  • 1

    સંભાળ રાખવી; માવજત કરવી.

  • 2

    મહેમાની કરવી.