બરનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરનું હોવું

  • 1

    જાત કે પનાનું હોવું (કપડું).