બ્રહ્મચર્યાશ્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ

પુંલિંગ

  • 1

    ચારમાંનો પ્રથમ આશ્રમ-જેમાં બ્રહ્મચર્ય સેવીને માણસ વિદ્યાભ્યાસ કરે છે.