બ્રહ્મદીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મદીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મને પામવા માટે લેવાતી દીક્ષા.