બ્રહ્મનિષ્ઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મનિષ્ઠ

વિશેષણ

  • 1

    બ્રહ્મના ધ્યાનમાં લીન; બ્રહ્મજ્ઞ.