બ્રહ્મરાક્ષસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મરાક્ષસ

પુંલિંગ

  • 1

    ભૂત થયેલો બ્રાહ્મણ.