બ્રહ્મલોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મલોક

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રહ્માનો-ઊંચામાં ઊંચો લોક.

  • 2

    પરમપદ; બ્રહ્મપદ; મોક્ષ.

બ્રહ્મલોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મલોક

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    સત્યલોક; ચૌદ ભુવન અને સાત લોકમાંનું એક.

મૂળ

सं.