બ્રહ્મવેદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મવેદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મયજ્ઞની વેદી.