બ્રહ્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મવાદી

વિશેષણ

  • 1

    બ્રહ્મવાદનું અનુયાયી.

  • 2

    વેદનું પઠનપાઠન કરનારું.