બ્રહ્મવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મ સંબંધી વિદ્યા.