બ્રહ્મસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રાહ્મણોની સભા.

  • 2

    બ્રહ્માની સભા.