બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મને સાક્ષાત્ જોવું-અનુભવવું તે; બ્રહ્મદૃષ્ટિ.