બ્રહ્માર્પણબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્માર્પણબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રહ્માર્પણ કરવાની બુદ્ધિ; ઈશ્વરપ્રણિધાન.