બ્રહ્મિષ્ઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મિષ્ઠ

વિશેષણ

  • 1

    સંપૂર્ણ વેદ જાણનાર.

  • 2

    બ્રહ્મમાં તદ્દન લીન.