ગુજરાતી

માં બરાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બરાક1બુરાક2

બરાક1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સિપાઈઓને રહેવાની ઓરડીઓની લાંબી હાર.

 • 2

  લાક્ષણિક માણસોને-કેદીઓને ગોંધવાનું મકાન.

મૂળ

इं. बॅरेक

ગુજરાતી

માં બરાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બરાક1બુરાક2

બુરાક2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બરાક; સિપાઈઓને રહેવાની ઓરડીઓની લાંબી હાર.

 • 2

  લાક્ષણિક માણસોને-કેદીઓને ગોંધવાનું મકાન.

 • 3

  તાબૂતના દિવસોમાં કઢાતી પરી.