બ્રાહ્મણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મણિયું

વિશેષણ

  • 1

    બ્રાહ્મણ સંબંધી.

  • 2

    બ્રાહ્મણના હાથનું કે તેને ખપે તેવું.