બ્રાહ્મધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મોસમાજ ધર્મ.