બ્રાહ્મોધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મોધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મોસમાજ ધર્મ.