બ્રીફ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રીફ લેવી

  • 1

    -નો વકીલ થવું.

  • 2

    બ્રીફ્નું ટાંચણ કરવું.