ગુજરાતી

માં બલકેની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બલકે1બલેકું2બલ્કે3બ્લૅક4

બલકે1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  બલ્કે; એટલું જ નહિ પણ.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં બલકેની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બલકે1બલેકું2બલ્કે3બ્લૅક4

બલેકું2

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો બળવાળું; જોરાવર.

મૂળ

'બલ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં બલકેની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બલકે1બલેકું2બલ્કે3બ્લૅક4

બલ્કે3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  બલકે; એટલું જ નહિ પણ.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં બલકેની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બલકે1બલેકું2બલ્કે3બ્લૅક4

બ્લૅક4

વિશેષણ

 • 1

  કાળું; શ્યામ.

મૂળ

इं.