બૅલટપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૅલટપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુપ્ત મતદાનપદ્ધતિ.