ગુજરાતી

માં બૅલડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૅલડ1બેલડું2બ્લડ3બ્લેડ4

બૅલડ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કથાગીત; ગાથાગીત; લોકકથાગીત.

 • 2

  શૌર્યગીત.

 • 3

  ચારણકાવ્ય.

 • 4

  લાવણી; રાસડો; પોવાડો (સા.).

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બૅલડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૅલડ1બેલડું2બ્લડ3બ્લેડ4

બેલડું2

વિશેષણ

 • 1

  લડવાડિયું.

મૂળ

'લડવું' ઉપરથી?

ગુજરાતી

માં બૅલડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૅલડ1બેલડું2બ્લડ3બ્લેડ4

બ્લડ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  લોહી; રક્ત; રુધિર.

 • 2

  સ્વભાવ; પ્રકૃતિ.

 • 3

  વંશ; કુળ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બૅલડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૅલડ1બેલડું2બ્લડ3બ્લેડ4

બ્લેડ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અસ્ત્રાની ધારવાળી પતરી.

મૂળ

इं.