બલ્બ ઊડી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલ્બ ઊડી જવો

  • 1

    ગોળો નકામો થવો.