બલ્બ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલ્બ મૂકવો

  • 1

    બત્તી માટે ગોળો લગાવવો કે ગોઠવવો.