બલૈયાં પહેરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલૈયાં પહેરવાં

  • 1

    સ્ત્રીએ પરણવું કે નાતરું કરવું.

  • 2

    બાયલું બનવું.