બલ્લૈયાં લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલ્લૈયાં લેવાં

  • 1

    દુઃખડાં લેવાં.