બેલાડે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેલાડે બેસાડવું

  • 1

    ઘોડા ઇ૰પર બેઠેલાની પાછળ બીજા માણસને બેસાડવું.