બૅલાસ્ટ ગાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૅલાસ્ટ ગાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બાલાસ; બાલાસગાડી; રેલની સડક સમારવા સામાન લઈ જતી ખાસ ગાડી-ભારખાનું.