બલિરાજાનો ગોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલિરાજાનો ગોર

  • 1

    કાણો માણસ (શુક્રાચાર્ય).