બૂલું તોડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂલું તોડી નાખવું

  • 1

    સખત માર મારવો.