બૂલું વછૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂલું વછૂટી જવું

  • 1

    ઝાડા થઈ જવા.

  • 2

    ભારે પડી જવું; ધાસ્તી લાગી જવી.