બૂલું વછોડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂલું વછોડી નાખવું

  • 1

    સખત માર મારવો.