બળખા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળખા કાઢવા

  • 1

    ચીડ કે ક્રોધથી વલોપાત કરવો.