બળખો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળખો પડવો

  • 1

    ગળફો નીકળવો.