બળતરા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળતરા કરવી

  • 1

    ચિંતા કરવી.

  • 2

    અદેખાઈ કરવી.