બળતામાં ઘી હોમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળતામાં ઘી હોમવું

  • 1

    ચાલુ ઉશ્કેરણીમાં વધુ કારણ ઉમેરવું.