બળ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળ્યું

  • 1

    મૂઉં; ઉપેક્ષા કરો, એ અર્થનો ઉદ્ગાર.