બળવો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળવો ઊઠવો

  • 1

    બંડ થવું.