બળિયાબાપજી ટાંકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળિયાબાપજી ટાંકવા

  • 1

    શીતળાની રસી મૂકવી.